Kompletní obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou platné pro Českou Republiku a byly vypracovány v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Provozovatelem internetového obchodu www.zidlemujtrend.cz (dále jen e-shop) je společnost UpTrend s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku.

Kupující účastí obchodního procesu jako je nákup zboží na e-shopu souhlasí s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Dodací podmínky

Dodací podmínky se liší dle jednotlivých druhů zboží a jsou uvedené v jeho specifikaci. Garantovaná doručovací doba je 14dní v případě, že je zboží skladem. Zákazníkovi je po koupi prostřednictvím e-shopu zaslán informační e-mail a je telefonicky kontaktován pro potvrzení dostupnosti zboží, expedici a formu doručení.

Zákazník má možnost zrušit objednávku při telefonickém zkontaktování a to ihned po sdělení dostupnosti zboží, expedici a formy doručení.

Objednávka a sjednání ceny

Objednávka je závazná, kromě výjimek uvedených v tomto dokumentu. Objednávka je realizována zákazníkem a to pouze prostřednictvím formuláře na webu v systému e-shopu. Po zaevidování objednávky zákazník obdrží e-mail o zahájení jejího zpracování včetně informaci o průběhu doručení a předání kontaktních údajů, popřípadě další potřebné informace.

Cenová nabídka, popřípadě zboží v akci nebo výprodej, jsou platné podle podmínek uvedené na e-shopu v okamžiku objednání zboží. Cena produktu i služeb se vždy vztahuje k ceně uvedené v době zakoupení na e-shopu.

Daňový doklad slouží jako záruční list a je součástí zásilky. Provozovatel je registrovaným plátcem DPH.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen si ihned při převzetí zboží zkontrolovat stav výrobku a neporušenost jeho obalu. V případě, že je zjištěna zjevná závada nebo výrazné porušení obalu, kupující toto vyznačí přepravci do dokladu o přepravě a zboží v místě porušení obalu zkontroluje, zda je nepoškozené. V případě, že došlo k poškození zboží při přepravě, zákazník zboží od přepravce nepřevezme. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží v neporušeném obalu až po rozbalení, je povinen oznámit toto prodávajícímu do 7 dnů od převzetí a to telefonicky či poštou na adresu uvedenou v kontaktech.

Kupující má povinnost přečíst si návod k použití, je-li přiložen, popřípadě uživatelskou informaci a postupovat v souladu s údaji tam uvedenými. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží, pokud k němu došlo chybnou manipulací nebo nesprávným použitím.

Prodávající rovněž nenese zodpovědnost za poškození způsobená běžným opotřebením výrobku. Při reklamaci je zákazník povinen předložit doklady o nákupu zboží – daňový doklad, bez tohoto nebude záruka uznána. Záruční doba je stanovena zákonem na 24 měsíců. U některých židlí může dodavatel tuto dobu dle úvahy prodloužit, toto je povinen specifikovat na prodejním dokladu nebo v přiloženém záručním listu.

Vrácení zboží v rámci reklamace

Podrobnosti přepravy a vyřízení reklamace budou dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím individuálně podle povahy závady. Prodávající je povinen reklamaci vyřešit neprodleně, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty se k reklamaci přistupuje jako k neodstranitelné závadě a kupujícímu vyplývají práva podle zákona.

Záležitosti touto smlouvou neřešené řeší obecně platné právní předpisy, občanský a obchodní zákoník.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy podle zákona číslo 367/2000 do 14 dnů, pokud bylo zboží objednáno telefonem nebo internetem. V tomto případě je zákazník povinen zboží vrátit nepoškozené, řádně zabalené v originálním obalu, včetně etiket a dalších doplňků. Chybnou montáží, při které dojde k odření či poškození výrobku se zákazníkovi ruší nárok na vrácení zboží.

Zboží nesmí být z hygienických důvodů používáno. Musí být přiložen doklad o koupi a písemná informace o odstoupení od smlouvy obsahující jméno, adresu, datum nákupu a číslo objednávky. Zboží je nutné v tomto případě zaslat doporučeně.

Při splnění všech výše uvedených podmínek jsou kupujícímu peníze zaslány do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží na jeho účet, nebo složenkou na jeho adresu. V případě nesplnění výše uvedených podmínek neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.